ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ

Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ

Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη

image-134056-mevrani-main-photo.jpg?1418639116417 image-134027-divider.png?1418637245741

Για να κλείσετε ραντεβού,
επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2410 55 22 49